De Vernieuwing van Mens en Maatschappij

De maximale gemiddelde lichaamslengte

balk.gif (229 bytes)

Index ] Cultuuromslag ] Evolutiesprong ] De Evolutiecrisis ] De maximale bevolking ] Ons kapitalistisch stelsel ] De maximale gemiddelde leeftijd ] [ De maximale gemiddelde lichaamslengte ] De materialistische evolutiegroei ] De economische groei blijft achter op de bevolking ] Het BBP groeit tot miljarden maal miljarden US$ ] Ontwikkelingslijnen ] Formules van de evolutielijnen ] 

balk.gif (229 bytes)

Het bepalen van de Body Evolutielijn

De toename van de gemiddelde lichaamslengte wordt eerst gedurende de laatste tijd in een aantal landen statistisch bijgehouden, zodat wij tot dusver niet precies wisten in welke mate de mondiale lichaamslengte gemiddeld toeneemt. Doch door gebruik te maken van historische gegevens en statistieken van na 1915, kon een aantal grafische punten worden gevonden voor het maken van een grafiek.

Zo blijkt dat de gemiddelde lengte van mannen rond de Middeleeuwen ongeveer 160 cm. bedroeg en deze omstreeks 1700 was toegenomen tot ongeveer 165 cm. Ongeveer 125 jaar later (1825) was deze toegenomen tot gemiddeld ongeveer 169 cm. Dit bleek uit metingen die in 1979 werden verricht bij het ruimen van 7 Nederlandse kerkhoven, waarbij 382 skeletten van volgroeide mannen werden geselecteerd. Omstreeks 1915 bleek bij het meten van militaire keurlingen in een aantal Noord Europese landen de gemiddelde lengte ongeveer 174 cm. te zijn. Daarna bleek uit de statistieken dat de groei gestadig toenam en de volgroeide jonge mannen in 1990 een gemiddelde lengte hadden van ongeveer 182 cm.

Bovenstaande gegevens worden grafisch weergegeven op de volgende grafiek:

               

                Grafiek 15 Gemiddelde lichaamslengte (historisch en statistisch)

Voor het bepalen van de V-tijden van de Body Evolutielijn was een nog kleinere vermeerderingsfactor noodzakelijk dan in het vorige hoofdstuk besproken bij de LEL (1,2). Proefondervindelijk bleek dat de vermeerderingsfactor niet groter mocht zijn dan 1,05 om de volgende twee grafische punten te kunnen bepalen:

Voor het laatste grafische punt werd er van uitgegaan dat in 1990 de gemiddelde lichaamslengte ongeveer 182 cm. bedroeg. De lichaamslengte bij de voorgaande verminderingstijd moet dan ongeveer 182 / 1,05 = 173 cm. zijn geweest omstreeks 1920, zoals uit grafiek kan worden afgelezen. De eerste verminderingstijd in 1990 was derhalve 1990 – 1920 = 70 jaar. Op dezelfde manier bleek dat omstreeks 1920 de volgende verminderingstijd ongeveer 180 jaar is geweest. De rechte lijn door deze grafische punten is de BE L1,05. De tangens van de versnellingshoek van de BEL1, 05 bedraagt dus ongeveer (180-70)/(1990-1920)= 1,57 of afgerond 1,6 en de asymptoot ligt omstreeks 2034.

Om deze evolutielijn vergelijkbaar te maken met de andere evolutielijnen, moet de tg van de versnellingshoek (1,6) worden vermenigvuldigd met 2/1.05 en bedraagt dan 3,0. Dit is de grootste versnelling die wij bij de evolutielijnen hebben gevonden. Het menselijk lichaam groeit dus 3/1 = 3 maal sneller dan de wereldbevolking en 3/1,67 = 1,8 maal sneller dan de vergrijzing. De grote vraag is bij welk jaartal de Body Evolutielijn zal ombuigen. Zou deze tot aan de asymptoot recht blijven, dan zou de groei na 2000 zelfs tot maximaal 220 cm kunnen toenemen, maar dat lijkt niet waarschijnlijk, zoals in grafiek 16 wordt weergegeven:

Grafiek 16 Toekomstige gemiddelde lichaamslengte van volgroeide mannen

Volgens Grafieken 13 en 14 bedroeg de gemiddelde lichaamslengte omstreeks 1980 ongeveer 180 cm. en zou deze omstreeks 2028 zijn toegenomen tot gemiddeld 200 cm. Een hoger gemiddelde tot bijvoorbeeld 220 cm lijkt niet waarschijnlijk, maar kan niet worden uitgesloten. Daarom lijkt het verstandig dat wij met een gemiddelde toekomstige lichaamslengte van ongeveer 210 tot 220 cm rekening houden. Maar wij zullen tevens met een boventolerantie van 20 tot 30 cm rekening moeten rekenen, zodat de hoogte van de toekomstige bovendorpels van deuren op 230 tot 250 cm.\ moet komen. Er worden tegenwoordig reeds huizen gebouwd met deurhoogten van 230 cm, zodat het niet verkeerd lijkt als de toekomstige standaard op 250 cm zou worden bepaald. Velen zullen dit nu nog niet kunnen geloven en zich afvragen of het wel juist is dat de versnellingshoek van de BEL1,05 een tg van 1,6 heeft. Als de Body Evolutielijn altijd een rechte lijn is geweest moet de gevonden versnellingshoek ongeveer juist zijn.

Is de Body Evolutielijn altijd een rechte lijn geweest?

Wij kunnen dat controleren door de verminderingstijden terug te rekenen tot 7 miljoen jaar geleden toen de eerste hominidae slechts ongeveer een meter lang waren, zoals op de volgende tabel weergegeven:

Tabel 5 De menselijke groei vanaf 1990 tot 7 miljoen jaar geleden

Px bij halvering met factor 1.05

Jaartallen

Lichaamslengte. in cm

V-tijden in jaren

P0

1990

182

70

P1

1920

173

182

P2

1738

165

473

P3

1265

157

1230

P4

035

150

3.199

P5

-3.164

143

8.317

P6

-11.481

136

21.624

P7

-33.105

129

56.223

P8

-89.328

123

146.179

P9

-234.507

117

380.065

P10

-614.572

112

988.170

P11

-1.602.742

106

2.569.241

P12

-4.171.083

101

6.680.027

P13

-7 miljoen(ongeveer.)

100

………….

 

Blijkens de tabel 6 is het ongeveer 7 miljoen jaar geleden dat de gemiddelde lichaamslengte van de hominidae ongeveer een meter bedroeg. Deze uitkomst bevestigt de BEL, maar dat wil niet zeggen dat de lichaamslengte precies volgens bovenstaande kolom is toegenomen, omdat in het verleden ook de voeding een rol heeft gespeeld.

Volgens tabel 6, doch rekening houdend met de invloed van de voeding, zouden de mannen aan het begin van de moderne mens (ongeveer 8.000 v. Chr.) slechts ongeveer 140 cm lang zijn geweest en waren de mannen van de oude cultuurvolken slechts ongeveer 145 cm lang. (De vrouwen en kinderen waren natuurlijk kleiner dan het gemiddelde.) Dit verklaart waarom de opgegraven mummies van de Egyptenaren zo klein zijn. Volgens de tabel zouden de mannen aan het begin van onze jaartelling gemiddeld ongeveer 150 cm lang zijn geweest. De Kruisridders in de vroege Middeleeuwen waren gemiddeld ongeveer 157 cm lang. Dit komt overeen met de eerder genoemde historische gegevens, volgens welke gemiddelde lengte van mannen in de Middeleeuwen van ongeveer 160 cm bedroeg. De tabel komt ook overeen met de statistische gegevens uit het meer recente verleden.

De tegenwoordig gerealiseerde groei komt ook goed overeen met de theoretisch berekende groei, zodat wij mogen verwachten dat groei voorlopig nog niet zal afnemen en zal blijven gelden tot kort voorafgaand aan de asymptoot van de BEL die omstreeks 2034 is gelegen.

 

CONCLUSIE

Wij weten dat de reusvorming nog steeds toeneemt, maar staan er niet bij stil dat daaraan grote gevolgen kunnen zijn verbonden. Wij weten (nog) niet dat er zich waarschijnlijk een zelfde verschijnsel voor doet als bij de vergrijzing en volgens de Body Evolutie Lijn de top van de reusvorming eerst omstreeks 2034 is gelegen. Dat is aanzienlijk later dan bij de vergrijzing en daarom valt de reusvorming nu nog maar net zo weinig op als de vergrijzing in de jaren 80.

balk.gif (229 bytes)

Ga verder met:

Index ] Cultuuromslag ] Evolutiesprong ] De Evolutiecrisis ] De maximale bevolking ] Ons kapitalistisch stelsel ] De maximale gemiddelde leeftijd ] [ De maximale gemiddelde lichaamslengte ] De materialistische evolutiegroei ] De economische groei blijft achter op de bevolking ] Het BBP groeit tot miljarden maal miljarden US$ ] Ontwikkelingslijnen ] Formules van de evolutielijnen ]

balk.gif (229 bytes)

Social Worldorder,
Tel: 0186-653717
E-mail: info@worldorder.nl